Dyrekcja i Rada pedagogiczna

Dyrektor szkoły:
Małgorzata Koc

Wicedyrektor szkoły:
Renata Jaroszewicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • Małgorzata Uszyńska
 • Elżbieta Kalinowska
 • Bożena Gutowska – Popławska
 • Jolanta Kłosek
 • Justyna Porowska – Grochowska
 • Ewa Kućmierowska-Mirek
 • Justyna Godlewska
 • Karolina Jabłońska
 • Joanna Szulborska

Nauczyciele języka polskiego:

 • Emilia Zarzecka-Bucińska
 • Paulina Zawistowska
 • Tomasz Śmigielski
 • Katarzyna Michalska

Nauczyciele historii:

 • Katarzyna Matuszewska
 • Radosław Tymiński

Nauczyciele języka angielskiego:

Iwona Murawska

Justyna Jóźwiak

Edyta Godlewska

Małgorzata Gorczyca

Marta Kostro

Nauczyciel języka rosyjskiego:

Marta Kostro

Nauczyciel języka niemieckiego:

Anna Kobelak

Nauczyciele matematyki:

Krystyna Kruszewska

Katarzyna Olędzka – Trojgo

Agata Bielesta

Elżbieta Słonecka

Nauczyciele fizyki:

Joanna Decewicz

Nauczyciel chemii:

Joanna Decewicz

Nauczyciel geografii:

Bernadeta Wójcik

Nauczyciel przyrody i biologii:

Bożena Kalinowska

Nauczyciel informatyki:

Agnieszka Porzezińska

Nauczyciel muzyki:

Katarzyna Matuszewska

Nauczyciel plastyki:

Maria Śmigielska

Nauczyciel techniki:

Maria Śmigielska

Agnieszka Porzezińska

Nauczyciele wychowania fizycznego:

Barbara Biała

Rafał Baczewski

Andrzej Kamianowski

Łukasz Fiedorczuk

Beata Kulesza

Nauczyciele religii:

s. Paulita Agata Dąbrowska

Jan Rutkiewicz

ks. Adam Hryc

Wiedza o społeczeństwie

Radosław Tymiński

Edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Brzozowska

Doradztwo zawodowe

Monika Rzymska

Nauczyciele oligofrenopedagodzy:

Elżbieta Kalinowska

Monika Zdziarska

Izabela Wasilewska

Małgorzata Uszyńska

Jolanta Kłosek

Agnieszka Faszczewska

Patrycja Nazarko

Iwona Kadłubowska

Marta Bagińska

Justyna Godlewska

Ewelina Dębowska

Karolina Jabłońska

Terapeuci pedagogiczni:

Justyna Porowska – Grochowska

Karolina Jabłońska

Monika Zdziarska

Emilia Zarzecka – Bucińska

Izabela Wasilewska

Nauczyciele wychowawcy świetlicy:

Katarzyna Kulesza

Kateryna Sydoruk

Renata Zaleska

Nauczyciele bibliotekarze:

Izabela Wojno

Dorota Leoniak

Pedagog szkolny:

Renata Sakowicz

Pedagog specjalny:

Izabela Wasilewska

Psycholog:

Joanna Łubnicka

Logopeda:

Marzena Warsicka – Kaczyńska