Pedagog szkolny

school-counselor

Pedagog szkolny

W ramach Programu Profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich ”Odpowiedzialni Młodzi” realizowanego w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór…wybieram rozsądek” Szkoła Podstawowa Nr 1 Wysokiem Mazowieckiem we współpracy z Komendą Powiatową Policji realizuje prelekcje skierowane do uczniów klas VI nt. odpowiedzialności prawnej małoletnich. W każdym roku szkolnym prowadzane są zajęcia nt. kategoryzowania i sankcjonowania niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Ta wiedza jest bezcenna. Kolejnym etapem programu jest ewaluacja świadomości naszych 13-latków. Jest to konkurs wiedzy nt. odpowiedzialności prawnej i postaw. Nasi uczniowie walczą o zdobycie tytułu - „Odpowiedzialny Młody”.

W celu ustalenia spotkania z pedagogiem szkolnym prosimy o wcześniejszy kontakt

pod nr tel: 086 275 20 08 wew. 215


Podstawowe zadania pedagoga szkolnego

Współpraca z instytucjami działającymi w interdyscyplinarnym zakresie tj.: