Rada rodziców

rada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Szanowni rodzice,

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 wpłat na Radę Rodziców dokonujemy wyłącznie na wskazany poniżej rachunek bankowy:

54 8774 0000 0000 0837 2000 0010

Składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł w przypadku pierwszego dziecka, za drugie dziecko płacimy 50 zł kolejne dzieci są zwolnione z opłat. W tytule płatności należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

Przewodniczący Rady Rodziców

Elżbieta Żebrowska / Artur Jaźwiński