431985056_918062130327753_7070147650913069809_n

Świetlica na sportowo

Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach zajęć świetlicowych codziennie prowadzą z dziećmi z klas I-III zajęcia sportowe, które mają na celu rozwój fizyczny dzieci, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie zasad gier i zabaw ruchow ...