431985056_918062130327753_7070147650913069809_n

Świetlica na sportowo

Nauczyciele wychowania fizycznego w ramach zajęć świetlicowych codziennie prowadzą z dziećmi z klas I-III zajęcia sportowe, które mają na celu rozwój fizyczny dzieci, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, poznanie zasad gier i zabaw ruchow ...

431411964_1072372597206707_4774012631604919101_n

Sport to zdrowie

Wszyscy wiedzą, jak ogromne znaczenie dla naszego zdrowia ma uprawianie sportu. Chyba nie ma takiego ucznia, który by nie lubił zajęć wychowania fizycznego. Jednak atrakcyjność takich zajęć wzrasta, gdy pojawia się na nich trener. Tak też było w klas ...