IMG_7303

Psychika a dieta. Spotkanie z psychodietetykiem.

W ramach edukacji prozdrowotnej w dniu 25 kwietnia 2024 r. odbyło się spotkanie młodzieży                z psychodietetykiem p. Janettą Sidoruk. Agenda konferencji skierowana była do uczniów klas V, VI, VII, VIII pod hasłem „Psychika a dieta”. Działanie to podniosło poziom wiedzy uczniów w zakresie wzajemnego oddziaływania : ciała, psychiki i odżywiania. Wiedza psychodietetyczna pozwoli zmniejszyć ryzyko występowania chorób dietozależnych, problemów związanych z akceptacją własnego wyglądu oraz kompulsywnych zaburzeń odżywiania typu anoreksja, bulimia, neofobia, depresja. Działanie to było w pełni zrefundowane przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie. Za otrzymane środki finansowe składamy serdeczne podziękowania.

 

                                                                                                                                                 Renata Sakowicz

                                                                                                                                                 Izabela Wasilewska

Tagi: brak tagów

Comments are closed.