autorytety_8_20240110_1910081833

Budujemy autorytety w ramach orientacji zawodowej

10 stycznia w klasie III A przywitaliśmy szczególnego gościa, a mianowicie ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z Wysokiego Mazowieckiego – Pana Jakuba Domisiewicza. Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku, a także w innych miejscach, gdzie mogą znaleźć się dzieci oraz przybliżenie pracy strażaka, który jest autorytetem. Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Ostatnim elementem spotkania w sali było krótkie przybliżenie obrazu zawodu strażaka, sprzyjające kształtowaniu pozytywnego wizerunku tej formacji oraz ludzi w niej służących w oczach dzieci.

 

Jabłońska Karolina

Nazarko Patrycja

Tagi: brak tagów

Comments are closed.